Používáte zastaralý prohlížeč. Upgradujte nyní.

Obytný soubor Třeboradice

Místo: Praha 18 – Třeboradice, Hlavní město Praha
Fáze projektu zpracovávané našimi lidmi: zastavovací studie, projekt pro územní rozhodnutí, projekt pro stavební povolení, projekty typových domů
Projekt pro stavební povolení: 2016

Realizace: v realizaci je výstavba 1.etapy rodinných domů (předpokládané dokončení v roce 2017)

Záměrem investora je zástavba rodinných domů v rozvojovém území městské části Třeboradice. Projekt zohledňuje požadavky investora na maximálně účelnou a hustou zástavbu RD s důrazem na kvalitu veřejných uličních prostorů. Důraz je však kladen i na zachování rozvolněné příměstské zástavby bez prvků „kobercového urbanismu“ v podobě dvojdomů a řadovek.
Návrh obytného souboru čítá 57 parcel o výměře 450-700 m2 pro zástavbu solitérními rodinnými domy. Naše kancelář je rovněž autorem projektů jednotlivých typových domů umístěných v souboru.

Máte dotaz?

Napište nám zprávu, budeme se vám obratem věnovat.